logo
Bảng giá tour du lịch khởi hành hàng ngày
Bảng giá tham quan, Du lịch toàn quốc 2016      Số Điện Thoại Các Hãng Taxi Tại Hà Nội      Đại lý bán vé máy bay tại Hà Nội     
Điểm đi
Điểm đến
Thời gian
Giá
Tìm kiếm
Đặt tours trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0912 05 6767
Điểm đến hấp dẫn
Chương trình khuyến mại
Thông tin website
Lượt truy cập: 10120677
Đang truy cập: 2
Quảng cáo trái
Du Lịch Hạ Long
Du Lịch Sa Pa
Nha Trang
Du Lịch Phú Quốc 2016
Top tour Quốc tế
 

Bảng Giá Vé Tàu, vé tàu, Ve tau

4/29/2011 10:55:47 PM

Quý khách bấm vào dưới đây để lựa chọn thông tin mình cần
Bảng giá vé tàu áp dụng theo mác tàu

 

1. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Bắc Nam

 

Tuyến Hà nội - Sài gòn

Tuyến Sài gòn - Hà nội

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE1

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE3

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE5

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE7

Giá vé tàu Hỏa Tàu TN1

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE19

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE2

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE4

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE6

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE8

Giá vé tàu Hỏa Tàu TN2

Giá vé tàu Hỏa Tàu SE20

 

 

2. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến địa phương phía Bắc

 

a. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa

 

Tuyến Hà nội - Lào Cai

Tuyến Lào Cai - Hà nội

Giá vé tàu Hỏa Tàu LC1

Giá vé tàu Hỏa Tàu LC3

Giá vé tàu Hỏa Tàu LC5

Giá vé tàu Hỏa Tàu SP1

Giá vé tàu Hỏa Tàu SP3

Giá vé tàu Hỏa Tàu SP7

Giá vé tàu Hỏa Tàu SP5

Giá vé tàu Hỏa Tàu LC2

Giá vé tàu Hỏa Tàu LC4

Giá vé tàu Hỏa Tàu LC8

Giá vé tàu Hỏa Tàu SP2

Giá vé tàu Hỏa Tàu SP4

Giá vé tàu Hỏa Tàu SP8

Giá vé tàu Hỏa Tàu SP6

 

b. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Hà nội - Hải phòng

 

Tuyến Hà nội - Hải phòng

Tuyến Hải phòng - Hà nội

Giá vé tàu Hỏa Tàu HP1

Giá vé tàu Hỏa Tàu LP3

Giá vé tàu Hỏa Tàu LP5

Giá vé tàu Hỏa Tàu LP7

Giá vé tàu Hỏa Tàu HP2

Giá vé tàu Hỏa Tàu LP2

Giá vé tàu Hỏa Tàu LP6

Giá vé tàu Hỏa Tàu LP8

 

c. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Hà nội - Vinh

 

Tuyến Hà nội - Vinh

Tuyến Vinh - Hà nội

Giá vé tàu Hỏa Tàu NA1

Giá vé tàu Hỏa Tàu NA3

Giá vé tàu Hỏa Tàu NA5

Giá vé tàu Hỏa Tàu NA2

Giá vé tàu Hỏa Tàu NA4

Giá vé tàu Hỏa Tàu NA6

 

d. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Hà nội - Huế

 

Tuyến Hà nội - Huế

Tuyến Huế - Hà nội

Giá vé tàu Hỏa Tàu HN1

Giá vé tàu Hỏa Tàu HN2

 

e. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Hà nội - Yên Bái

 

Tuyến Hà nội - Yên Bái

Tuyến Yên Bái - Hà nội

Giá vé tàu Hỏa Tàu YB1

Giá vé tàu Hỏa Tàu YB2

 

 

f. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Hà nội - Thanh Hóa

 

Tuyến Hà nội - Thanh Hóa

Tuyến Thanh Hóa - Hà nội

Giá vé tàu Hỏa Tàu TH1

Giá vé tàu Hỏa Tàu TH1

 

 

 

3. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến địa phương Miền Trung

 

a. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Vinh - Quy Nhơn

 

Tuyến Vinh - Quy Nhơn

Tuyến Quy Nhơn - Vinh

Giá vé tàu Hỏa Tàu VQ1

Giá vé tàu Hỏa Tàu VQ2

 

 

4. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến địa phương Miền Nam

 

a. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Sài gòn - Phan Thiết

 

Tuyến Sài gòn - Phan Thiết

Tuyến Phan Thiết - Sài gòn

giá vé tàu PT4

giá vé tàu SPT2

giá vé tàu PT3

giá vé tàu SPT1

 

 

b. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Sài gòn - Nha Trang

 

Tuyến Sài gòn - Nha Trang

Tuyến Nha Trang - Sài gòn

giá vé tàu SN4

giá vé tàu SNT2

giá vé tàu SN3

giá vé tàu SNT1

 

 

c. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Sài gòn - Quy Nhơn

 

Tuyến Sài gòn - Quy Nhơn

Tuyến Quy Nhơn - Sài gòn

giá vé tàu SQN2

giá vé tàu SQN1

 

d. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Sài gòn - Huế

 

Tuyến Sài gòn - Huế

Tuyến Huế - Sài gòn

giá vé tàu SH2

giá vé tàu SH1

 

 

Mời quý khách vào đây để xem trang 2

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bảng Giá vé tàu Hỏa Tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa - Hà nội

 

Hà nội - Lào Cai

Lào Cai - Hà nội

 

2. Bảng Giá tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội

 

 

Hà nội - Phủ lý

Hà nội - Nam Định

Hà nội - Ninh Bình

Hà nội - Bỉm Sơn

Hà nội - Thanh Hóa

Phủ Lý - Hà nội

Nam Định - Hà nội

Ninh Bình - Hà nội

Bỉm Sơn - Hà nội

Thanh Hóa - Hà nội

Hà nội - Chợ Sy

Hà nội - Vinh

Hà nội - Yên Trung

Hà nội - Hương Phố

Hà nội - Đồng Lê

Hà nội - Đồng Hới

Hà nội - Đông Hà

Chợ Sy - Hà nội  

Vinh - Hà nội

Yên Trung - Hà nội  

Hương Phố - Hà nội

Đồng Lê - Hà nội

Đồng Hới - Hà nội

Đông Hà - Hà nội

Hà nội - Huế

Hà nội - Lăng Cô

Hà nội - Đà nẵng

Hà nội - Tam Kỳ

Huế - Hà nội

Lăng Cô - Hà nội

Đà Nẵng - Hà nội  

Tam Kỳ - Hà nội

Hà nội - Núi Thành

Hà nội - Quảng Ngãi

Hà nội - Diêu Trì

Hà nội - Tuy Hòa

Hà nội - Nha Trang

Núi Thành- Hà nội

Quảng Ngãi - Hà nội

Diêu Trì - Hà nội 

Tuy Hòa - Hà nội

Nha Trang - Hà nội

Hà nội - Tháp Chàm

Hà nội - Mương Mán

Hà nội - Biên Hòa

Hà nội - Sài gòn

Tháp Chàm - Hà nội

Mương Mán - Hà nội

Biên Hòa - Hà nội

Sài gòn - Hà nội

1. Bảng Giá tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Sài gòn - Hà nội - Sài gòn

Sài gòn - Hà nội

Sài gòn - Biên Hòa

Sài gòn - Mương Mán

Sài gòn - Tháp Chàm

Hà nội - Sài gòn

Biên Hòa - Sài gòn

Mương Mán - Sài gòn

Tháp Chàm - Sài gòn

Sài gòn - Nha Trang

Sài gòn - Tuy Hòa

Sài gòn - Diêu Trì

Sài gòn - Quảng Ngãi

Sài gòn - Núi Thành

Nha Trang - Sài gòn

Tuy Hòa - Sài gòn

Diêu Trì - Sài gòn

Quảng Ngãi - Sài gòn

Núi Thành - Sài gòn

Sài gòn - Tam Kỳ

Sài gòn - Đà nẵng

Sài gòn - Lăng Cô

Sài gòn - Huế

Tam Kỳ - Sài gòn

Đà nẵng - Sài gòn

Lăng Cô - Sài gòn

Huế - Sài gòn

Sài gòn - Đông Hà

Sài gòn - Đồng Hới

Sài gòn - Đồng Lê

Sài gòn - Hương Phố

Sài gòn - Yên Trung

Sài gòn - Vinh

Sài gòn - Chợ Sy

Đông Hà - Sài gòn

Đồng Hới - Sài gòn

Đồng Lê - Sài gòn

Hương Phố - Sài gòn

Yên Trung - Sài gòn

Vinh - Sài gòn

Chợ Sy - Sài gòn

Sài gòn - Thanh Hóa

Sài gòn - Bỉm Sơn

Sài gòn - Ninh Bình

Sài gòn - Hương Phố

Sài gòn - Nam Định

Sài gòn - Phủ Lý

Thanh Hóa - Sài gòn

Bỉm Sơn - Sài gòn

Ninh Bình - Sài gòn

Hương Phố - Sài gòn

Nam Định - Sài gòn

Phủ Lý - Sài gòn